Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Learn & Earn trong app GOGA Testnet

Sau khi đã có Box và mở ra được GOGA NFT, người dùng có thể bắt đầu dùng tính năng learn and earn

Bước 1:

Vào app GOGA Testnet → “Inventory” → Click vào nhân vật GOGA mà bạn muốn sử dụng để học.
-> Hiện ra thông tin, các chỉ số của nhân vật GOGA → Click “Equip”

Bước 2:

Sau khi “Equip” con GOGA sẽ được đẩy lên phía trên.

Bước 3:

Click “Start Earning” để có thể learn & earn.
Lưu ý: nếu bạn học mà không bấm “Start Earning” thì sẽ không kiếm được GGT trong quá trình học.

Bước 4:

Quay trở lại “Arena” để bắt đầu chinh phục các Stage

Bước 5:

Sau khi kết thúc 1 Stage tùy theo các chỉ số của con GOGA và kết quả của việc học → ta sẽ nhận được 1 số GGT

Bước 6:

Click “Agree” → Số GGT sẽ được cộng vào ví → Sau đó ta tiếp tục học và kiếm GGT

Leave a Reply

Your email address will not be published.