Hướng Dẫn Tải App GOGA Bản Beta & Đăng Nhập Vào Tài Khoản Đã Tạo

Bước 1: Tải app GOGA Testnet:

Hệ điều hành iOS

a, Vào App Store → Gõ tìm kiếm “testfight” → Tải về máy

b, Tải xong → Open → Màn hình “Welcome to Testflight” hiện ra → Continue

c, Click vào Join the Goga Testnet beta → Hiện ra Goga Testnet → Click “Install”

d, Click “Next”

e, Click “Start Testing”

Hệ điều hành Android

Lưu ý: Nếu điện thoại của bạn đã có sẵn app GOGA, bạn cần xóa app GOGA này để tải bản testnet.

2a. Xóa app cũ → Click vào link https://testnet-goga-l2e.goga.ai/testnet/app/2a592d9e-17ce-11ed-a60a-02112f3a6c53/latest.apk → Download

2b. Click “Download anyway”

2c. Click “Install”

2d. Sau khi “Install” → Click “Open”

Bước 2: Đăng nhập tài khoản GOGA Beta đã tạo trên PC

f, Sau khi chọn “Start Tesing” ở bước 1, màn hình app GOGA Testnet hiện ra → Click “Tôi đã có tài khoản”

g, Điền email + mật khẩu → “Đăng nhập”

h, Sau khi đăng nhập thành công → giao diện GOGA sẽ hiện ra

Leave a Reply

Your email address will not be published.