Top 10 GGT Earned

rank 1
neo***************[email protected]
105.94 GGT
ggb
rank 2
32.52 GGT
ggb
rank 3
hat***********[email protected]
31.66 GGT
ggb
rank 4
bla**********[email protected]
29.73 GGT
rank 5
27.39 GGT
rank 6
25.34 GGT
rank 7
22.91 GGT
rank 8
21.20 GGT
rank 9
lig*********[email protected]
18.53 GGT
rank 10
ale*********[email protected]
18.23 GGT

Top 10 Referrals

rank 1
@username
0
ggb
rank 2
@username
0
ggb
rank 3
@username
0
ggb
rank 4
@username
0
rank 5
@username
0
rank 6
@username
0
rank 7
@username
0
rank 8
@username
0
rank 9
@username
0
rank 10
@username
0

Giải thưởng tháng

01 tài khoản
GOGA Premium 06 tháng
trị giá 690.000 VND

Cách tính giải

 • Top Earning GGT: giải thưởng dành cho 3 người dùng kiếm được nhiều GGT nhất trong tháng
 • Top Referral: giải thưởng dành cho 3 người dùng giới thiệu nhiều bạn bè thành công nhất trong tháng
 • Giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 5 của tháng tiếp theo

Lucky draw result

05/12/2022
01 Giải nhất Loa JBL trị giá 1.450.000đ hoặc 43 USDT
 • chu**********@gmail.com – MNCCL337
2 giải nhì Bộ phát WIFI TPLINK trị giá 399.000đ hoặc 12 USDT
 • soy********@gmail.com – ZR72ZJ6Q
 • nhu**********@gmail.com – SHDZIY03
5 giải ba 20 $GGT
 • din*******@gmail.com – F50TL4VP
 • nug*************@gmail.com – HJR8TD4L
 • lde********@gmail.com – WPUYBPQC
 • fai********@gmail.com – JBY60438
 • dun*********@gmail.com – UWKB2UQP