Hướng Dẫn Mua GOGA NFT Trên GOGA Marketplace Bằng Mobile

Bước 1:

Đăng nhập ví Phantom trên điện thoại → Click vào hình quả cầu dưới cùng bên phải

Bước 2:

Nhập testnet.goga.ai vào phần khung “Search”

Bước 3:

Trang Goga Marketplace hiện ra → Click ô 3 gạch trên cùng bên phải

Bước 4:

Click “Marketplace”

Bước 5:

Chọn GOGA Box hoặc GOGA NFT muốn mua → Click “Purchase” để thanh toán

Bước 6:

Đọc thông tin về GOGA Box sau đó tiếp tục click “Purchase”

Lưu ý: Đảm bảo bạn có đủ Sol trên mạng Devnet của ví Phantom thì giao dịch mới có thể thực hiện được

Hướng dẫn faucet Sol tại link: https://goga.ai/guild-tips-faucet-solana/

Bước 7:

Click “Approve” để hoàn tất thanh toán

Thanh toán thành công!

Bước 8:

Vào “Inventory” → GOGA Box #2206 đã về

Leave a Reply

Your email address will not be published.