Hướng Dẫn Nhận GOGA Box Và Chuyển Box Vào App

Sau khi kết nối tài khoản GOGA Testnet với ví điện tử Phantom, bạn sẽ nhận GOGA box về ví và chuyển box vào app GOGA để sử dụng tính năng learn-to-earn theo hướng dẫn sau.

Bước 1:

Truy cập: http://testnet.goga.ai/mint

Bước 2:

Click “Mint” để nhận GOGA Box (lưu ý trong ví phải có SOL ở Devnet thì bạn mới nhận được GOGA Box )

Bước 3:

Trong pop-up bên phải màn hình, kiểm tri phí mint box → Click “Approve” → Đợi mint trong giây lát

Sau khi mint thành công, màn hình sẽ hiện thông báo “Purchase successfully” như hình:

Bước 4:

Quay trở lại và check trong tab “Inventory” trên trang http://testnet.goga.ai/inventory để kiểm tra Box nhận được.

Bước 5:

Chuyển Box vào app
– Từ màn hình tab “Inventory”, click nút ” Transfer” dưới GOGA Box để chuyển.


– Trong pop-up Confirm transfer, click “Transfer” để xác nhận lệnh chuyển box.

Leave a Reply

Your email address will not be published.