Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Discord Trên Điện Thoại Trong 5 Phút

  1. Truy cập Appstore hoặc Google Play trên điện thoại của bạn => Tìm “Discord” rồi tải xuống

2. Mở app chọn “Đăng ký”

3. Nhập số điện thoại hoặc email của bạn -> Nhấn “Tiếp theo”.

Tại bước này các bạn nên đăng ký bằng email.

4. Chọn ngày sinh & thêm ảnh đại diện -> Nhấn “Tạo tài khoản”

5. Xác minh tài khoản bằng email

Ấn “bắt đầu xác minh” sẽ có 1 mail từ Discord gửi về mail của bạn. Nếu kiểm tra không thấy thì có thể nó nằm ở trong mục Spam.

Mở mail ấn “Xác nhận Email”.

Khi Email được xác nhận thì tài khoản đã được tạo xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published.