Phản Hồi Lỗi Trong Qúa Trình Sử Dụng App GOGA Phiên Bản Testnet

Trong quá trình học và chơi trên ứng dụng GOGA, nếu bạn gặp bất kỳ lỗi hoặc vấn đề nào, hãy điền thông tin vào mẫu sau

https://forms.gle/8EG6SJueqQR6bFCN8

Bạn sẽ cần cung cấp các thông tin như:

  • Địa chỉ email
  • Địa chỉ ví Phantom đã kết nối với app GOGA
  • Địa chỉ email đăng ký tài khoản GOGA
  • Thể loại feedback: lỗi hoặc gợi ý cải thiện app
  • Hệ điều hành: iOS, Android, web
  • Đời máy điện thoai. Ví dụ: Samsung S21 ultra, Android version 12
  • Miêu tả vấn đề
  • Tần suất xảy ra lỗi
  • Ảnh chụp hoặc video quay màn hình lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published.