1 – Giới thiệu chương trình

  • GOGA Early Claim là chương trình earn GGT cho người dùng khi hoàn thành các hoạt động trên app. Người dùng có thể sử dụng GGT để đổi các phần quà hấp dẫn theo từng giai đoạn.

  • Chương trình sẽ diễn ra từ tháng 10/2022 và kéo dài dự kiến tới tháng 3/2023.

2 – Điều kiện tham gia:

Có tài khoản để đăng nhập app GOGA

3 – Nguyên tắc ghi nhận và tích lũy GGT

3.1 – Nguyên tắc ghi nhận GGT

Người dùng được tích lũy GGT cho mỗi hoạt động trên app, bao gồm các hoạt động sau:

Tính năng

Các chương trình

Chi tiết triển khai

Hoạt động học đổi GGT

Học 1 act

Free User

0.05 $GGT/ 1 act

1 act được hiểu là việc hoàn thành 1 mục nhỏ nhất trong bài học, thường từ 1-2′

Học 1 act

Premium User

0.1 $GGT/ 1 act

Max 1 ngày

All User

Earn GGT cho tối đa 10 act/ngày

Số lượng hoạt động kiếm GGT tối đa trong ngày: 10 act. Từ hoạt động thứ 11, quá trình học tập vẫn diễn ra bình thường nhưng người dùng không kiếm thêm được GGT từ hoạt động đó.

Mời bạn bè

Invite Friend

All User

0.5 $GGT/người dùng
0.5 $GGT/friend

GGT sẽ được ghi nhận từ khi user mới tạo tài khoản sử dụng và nhập mã giới thiệu lên app

3.2 – Quà quy đổi

Sau khi tích lũy điểm GGT, bạn có thể sử dụng GGT để đổi quà. 

Danh mục quà tặng quy đổi sẽ được cập nhật thường xuyên, bao gồm:

  • Thẻ nạp điện thoại với các mệnh giá 10k, 20k, 50k (áp dụng cho thị trường VN)
  • Voucher giảm 10% khóa học

Bảng quy đổi GGT sang thẻ điện thoại/voucher

Mệnh giá thẻ/Voucher

GGT đổi

Thẻ điện thoại 10,000 VND

49.5 $GGT

Thẻ điện thoại 20,000 VND

97.5 $GGT

Thẻ điện thoại 50,000 VND

239.5 $GGT

Voucher giảm 10% khóa học (chỉ áp dụng 1 voucher/khóa)

9.5 $GGT

  • Với khách chọn Voucher giảm 10% khóa học → Thời gian xử lý từ 1-3 ngày

3.3 – Giải thưởng tháng

Giải

Quà tặng

Top Earning GGT (3 người học kiếm được nhiều GGT nhất trong tháng)

1 tài khoản GOGA Premium 6 tháng trị giá 690k

Top Referral (3 người học giới thiệu được nhiều bạn bè nhất trong tháng)

1 tài khoản GOGA Premium 6 tháng trị giá 690k

  • Giải thưởng tháng sẽ được cập nhật trên website đổi quà và công bố giải vào ngày 5 của tháng sau

  • Phần thưởng gói Premium sẽ được kích hoạt trực tiếp trên tài khoản hiện tại của user

4 – Nguyên tắc đổi quà

  • Tất cả người dùng GOGA có GGT đủ điều kiện đều có thể đổi quà trực tiếp bất kỳ lúc nào trong ứng dụng

  • Người dùng sẽ nhận được GGT ngay sau khi hoàn thành mỗi hoạt động. Với hoạt động mời bạn bè, GGT sẽ được nhận sau khi người bạn mời tạo tài khoản sử dụng app.