กระบวนการเข้าร่วมการทดสอบภายในของ GOGA Testnet – เรียนรู้และรับ 

โปรแกรมทดสอบภายใน GOGA Testnet – เรียนรู้และรับเพื่อจุดประสงค์ในการรับคำติชมและปรับปรุงแอปพลิเคชันจะมี 5 ขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เตรียม Phantom E-Wallet (แนะนำก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2022)

1.1. คำแนะนำในการสร้างกระเป๋าเงิน Phantom บน PC

ขั้นตอนที่ 2: สร้างบัญชี GOGA – Testnet (ขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่ 10/08/2022)

2.1. สร้างบัญชี GOGA Testnet บนเว็บไซต์ & เชื่อมต่อกับที่อยู่กระเป๋าเงิน

ขั้นตอนที่ 3: เปิดใช้งานบัญชี GOGA Premium – Testnet

3.1. คำแนะนำในการรับ GOGA Box และ โอนย้าย Box ไปยัง App

3.2. คำแนะนำในการดาวน์โหลดแอป GOGA เวอร์ชัน Beta & เข้าสู่ระบบบัญชีที่คุณสร้าง

3.3. คำแนะนำในการเปิด GOGA Box เพื่อเปิดใช้งานให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 4: สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้

4.1.คำแนะนำในการใช้คุณสมบัติ Learn & Earn บนแอป GOGA Testnet

ขั้นตอนที่ 5: ข้อผิดพลาดข้อเสนอแนะระหว่างการใช้งาน

5.1.ข้อผิดพลาดข้อเสนอแนะระหว่างการใช้ GOGA App Testnet Version