Quy Trình Tham Gia Thử Nghiệm Nội Bộ GOGA Testnet – Learn & Earn 

Chương trình Thử nghiệm nội bộ GOGA Testnet – Learn & Earn nhằm mục đích tiếp nhận phản hồi và hoàn thiện ứng dụng sẽ gồm 5 bước sau:

Bước 1: Chuẩn Bị Ví Điện Tử Phantom (khuyến khích nên làm trước ngày 10/08/2022)

1.1. Hướng Dẫn Tạo Ví Phantom trên PC

1.2. Hướng Dẫn Tạo Ví Phantom trên mobile

Bước 2: Tạo Tài Khoản GOGA – Bản Testnet (bước này sẽ bắt đầu từ ngày 10/08/2022)

2.1. Tạo Tài Khoản GOGA Testnet Trên Website & Kết Nối Với Địa Chỉ Ví

Bước 3: Kích Hoạt Tài Khoản GOGA Premium – Bản Testnet

3.1. Hướng Dẫn Nhận GOGA Box Và Chuyển Box Vào App

3.2. Hướng Dẫn Tải App GOGA Bản Beta & Đăng Nhập Vào Tài Khoản Đã Tạo

3.3. Hướng Dẫn Mở GOGA Box Để Hoàn Tất Kích Hoạt

Bước 4: Trải Nghiệm Tính Năng Learn-To-Earn

4.1. Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Learn & Earn trong app GOGA Testnet

Bước 5: Phản Hồi Lỗi Trong Quá Trình Sử Dụng

5.1. Phản Hồi Lỗi Trong Quá Trình Sử Dụng App GOGA Phiên Bản Testnet