Tạo Tài Khoản GOGA Testnet Trên Website & Kết Nối Với Địa Chỉ Ví

Sau khi khởi tạo ví điện tử Phantom, bạn cần tạo tài khoản GOGA bản Testnet trên website và kết nối tài khoản GOGA Testnet với địa chỉ ví của bạn.

Bước 1:

Truy cập trang GOGA Marketplace: Goga Marketplace (link này sẽ chính thức được dùng vào ngày 10/08/2022)

Bước 2:

Click vào nút “Connect Wallet” ở phía trên cùng bên phải màn hình

Bước 3:

Tại pop-up ở phía trên cùng bên phải màn hình, nhấn “Connect” → “Approve” để xác nhận kết nối ví

Bước 5:

Điền tên, email và mật khẩu rồi click “Create an account”

One thought on “Tạo Tài Khoản GOGA Testnet Trên Website & Kết Nối Với Địa Chỉ Ví

Leave a Reply

Your email address will not be published.