Hướng Dẫn Mở GOGA Box Để Hoàn Tất Kích Hoạt

Sau khi đã đã đăng nhập vài tài khoản GOGA → Ta sẽ tiếp tục mở Box

Bước 1:

Vào biểu tượng hình trái tim dưới cùng bên phải để vào “Inventory”

Bước 2:

Đây là giao diện khi mở “Inventoty”, trong “Inventory” đã có sẵn 1 Normal Box do trước đó ta có transfer từ ví sang.

Bước 3:

Click vào Box → Hiện ra các thông tin về Box

Bước 4:

Click “Open” → Các con GOGA sẽ chạy random.

Bước 5:

Khi 1 con GOGA dừng lại thì sẽ là con mình nhận được -. sau đó click “Tiếp tục”

Bước 6:

Thông tin và các chỉ số của con GOGA sẽ được hiện lên

Leave a Reply

Your email address will not be published.