Hướng Dẫn Tạo Ví PHANTOM Hệ SOLANA Trên Mobile

Bước 1

Vào app store → Search “phantom wallet” → Hiện ra app “Phantom – Crypto Wallet” → “Get” → “Open” app

Bước 2

Click “Create a new wallet.”

Bước 3

Click “next”

Bước 4

Click “Copy to clipboard” → “OK, I saved it somewhere.”

Bước 5

Sau khi đã chắc chắn lưu lại 12 secret recovery phrase → Click “Yes”

Bước 6

Chúc mừng bạn đã tạo ví thành công
Click “I agree to the Terms of Service” → “Get Started.”

Bước 7

Đây là giao diện của Phantom Wallet

  • Dòng trên cùng Wallet 1 (GB2P…q6uU): là địa chỉ ví
    => Click vào nó để sao chép địa chỉ ví → Hiện chữ “copited” là đã sao chép

Vậy là tạo ví thành công rồi!

Lưu ý; Tạo ví Phantom trên Mobile sẽ không có Password như trên PC

Leave a Reply

Your email address will not be published.